Иновативна двуосна тракерна соларна система

Два пъти повече слънчева енергия

✔ ДО 87% ПОВЕЧЕ ЕЛ.ЕНЕРГИЯ;
✔ 9700КВ.М ПЛОЩ ЗА 1MW;
✔ 2 ГОДИНИ - СРОК НА ОТКУПУВАНЕ;
✔ ПОДХОДЯЩ ЗА ВСЯКАКВИ ТЕРЕНИ;
✔ ДВОЙНО ПОВЕЧЕ СПЕСТЕНИ CO2;

http://pvsunsystem.com/wp-content/uploads/2021/12/1_adobespark-1-e1639061061651.png

PV Sun перфектна за:

Поради множеството внедрени технологични решения, системата заема само 9700кв.м за 1MW инсталирана мощност, което я прави първата по рода си двуосна тракерна система подходяща за големи проекти.

PV SUN може да бъде поставена на пилонна конструкция на височина до 10м. и т.к основата е само една разположена централно с площ от 1кв.м, което я прави изключително подходяща за урбанизирани територии. 

Системата PV SUN e подходяща за монтаж върху покриви независимо дали са със стоманобетонна конструкция или желязо-решетъчна.

Т.к PV SUN може да бъде поставена на пилонна конструкция на височина до 10м. с единична основа- разположена централно тя може да бъде използвана с двойна цел: електроцентрала-паркинг, която може да захранва зарядни станции за електромобили. Така енергията използвана за зареждането на екологичните автомобили ще бъде наистина „зелена“.

PV SUN е подходяща за всякакъв вид терен независимо от геодезията му, т.к може да се поставя с анкери върху каменисти терени, с колонно-набивна конструкция в песъчливи почви или бетонни фундаменти вкопани в земята.

  Системата е перфектна за производствени предприятия поради няколко причини: може да се оползотворят всички свободни и подходящи терени-покриви, паркинги, свободни заобикалящи площи като по този начин може да се осигури безплатна електрическа енергия само след 2-рата година от въвеждане в експлоатация на инсталацията за 23-28години; спестени средства от такси за пренос, достъп, дълг към обществото; спестени загуби на ел. енергия по мрежата, т.к тя ще се консумира на мястото на производство.

Кръговата форма на конструкцията и различните и размери (бр. модули) позволяват всеки парцел/покрив независимо от формата му да бъде максимално оползотворен с цел увеличаване на производителността на единица площ. 

PV SUN e идеална за замяна на стари централи, т.к може да се използват с цел увеличаване на производителността двойно при по-малко площозаемане и използване на съществуващи разрешителни за строеж и присъединяване към електропреносната мрежа.

http://pvsunsystem.com/wp-content/uploads/2021/06/play-button-1.png

Технически предимства

01

ВЪТРЕШНОТО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА МОДУЛИТЕ

- Позволява инсталацията ДА СЕ ОХЛАЖДА;
- Прави я ПО-УСТОЙЧИВА НА ПРОМЕНЛИВО ВРЕМЕ - ВЕТРОУСТОЙЧИВА;
- Води до ПО-МАЛКО ЗАПРАШАВАНЕ;

02

ДИНАМИЧНА И ПРОМЕНЛИВА СТРУКТУРА

което позволява да се отговори на бързото пазарно развитие;
- Всякакъв вид модул може да бъде инсталиран на тази конструкция(от 300W до 600-700-800W ˂… )

03

ЕДИНИЧНА ОСНОВА

С РАЗЛИЧНА ВИСОЧИНА от 0.4 м до 10 м височина с възможност за поставяне върху пилон, с анкери или набивно в зависимост от геодезията.

04

КРЪГОВА ФОРМА

- МАКСИМАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ на всеки ПАРЦЕЛ/площ независимо от размера и формата му;
- НЕОБХОДИМО ОТСТОЯНИЕ между всяка PV SUN система в проект –само 0,6m;

Най-ефективната иновативна двуосна тракерна соларна система, която може да си купите, като: