Tехнологични преимущества на двуосната тракерна система за преобразуване на слънчева енергия в електрическа
(наречена закраткост PV Sun)

➤ ДО 87% ПО-ЕФЕКТИВНА = 87% ПО-ГОЛЯМО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ сравнение със стационарни фотоволтаични системи;
➤ СПЕСТЯВА средно 87% ПОВЕЧЕ ЕМИСИИ CO2 в тон еквивалент;
➤ ДВОЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на единица площ;
➤ ЕКОЛОГИЧНО ЩАДЯЩА с минимизирано пряко въздействие върху околната среда;

➤ ПО-МАЛКО ПЛОЩОЗАЕМАНЕ;
➤ САМО 9 700кв.м земя необходими за 1MW инсталирана мощност;
➤ Подходяща за ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ;
➤ ДИНАМИЧНА И ПРОМЕНЛИВА СТРУКТУРА, което позволява да се отговори на бързото пазарно развитие;
➤ ВСЯКАКЪВ вид и модел модул може да бъде инсталиран на тази конструкция(от 300W до 600-700-800W ˂… );
➤ Ефективен мултитехнически дизайн за:
- ПОКРИВИ с всякакъв наклон;
- ЗЕМЯ без значение на геодезическите и топографски характеристики;

- Малки, средни и големи ПРЕДПРИЯТИЯ;
- С МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ОСНОВА, която позволява да бъде монтирана например като паркинг – навес, вследствие на което земната повърхност остава свободна и може да бъде оползотворена за други цели;
КРЪГОВА ФОРМА, което позволява:
- МАКСИМАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ на всеки ПАРЦЕЛ/площ независимо от размера и формата му;
- НЕОБХОДИМО ОТСТОЯНИЕ между всяка PV SUN система в проект –само 0,6m;
➤ ВЪТРЕШНОТО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА МОДУЛИТЕ е с въздушни коридори, което:

- Позволява инсталацията ДА СЕ ОХЛАЖДА;
- Прави я ПО-УСТОЙЧИВА НА ПРОМЕНЛИВО ВРЕМЕ;
- Води до ПО-МАЛКО ЗАПЪРШАВАНЕ;
➤ Екологосъобразна, икономически ефективна и МАЛКА ПО ПЛОЩ ОСНОВА;
➤ ОСНОВА С РАЗЛИЧНА ФОРМА И ВИСОЧИНА. От 0,4м до 10м височина с възможност за поставяне върху пилон или кула;
➤ ЛЕСНА ЗА МОНТИРАНЕ незвисимо от вида на почвата или повърхността. По набивен начин, с анкери или с планки.
➤ ЛЕСНА ЗА СГЛОБЯВАНЕ;
➤ Лесна за ТРАНСПОРТИРАНЕ И ДОСТАВКА;
➤ Идеално решение за подмяна на вече АМОРТИЗИРАНИ централи;