Разрешение за строеж на Завод 2
By pvsun

Разрешение за строеж на Завод 2

На 18.10.2021г. „ББ Билдинг“ ЕООД, получи разрешение за строеж на Завод 2 с разгъната застроена площ от 7891.5кв.м. Заводът се намира в един от имотите на компанията, находящ се в индустриалната зона на гр. Игнатиево, обл. Варна на 6км. от град Варна. Производствения капацитет на завода се равнява на 405MW годишно като ще се открият още 200 работни места.  Общата стойност на проекта е 6 698 427,00 EUR.

Планираната вече фабрика ще бъде с ПАСИВНА архитектура. Избрана бе пасивна конструкция като стандарт за енергийна ефективност, който намалява екологичния отпечатък на сградата, използвайки различни архитектурни, строителни и екологични решения, като:

  • Позициониране на сградата на юг;
  • Инсталиране на покривни и фасадни прозорци, които позволяват около 100W/m2 слънчева светлина/топлина да достигне до работните зони и да намали енергията, необходима за осветление и отопление;
  • Позициониране на входа/изхода, като се избягва основната посока на вятъра;
  • Използването на възобновяема енергия за независимо, самостоятелно електрозахранване;
  • Изграждането на система за събиране, пречистване и използване на дъждовна вода;
  • Изграждане на система за пречистване на отпадъчните води;
  • Засаждането на определени видове дървета, които абсорбират вредните емисии във въздуха;
  • Използването на електрически автомобили;

Това са част от основните решения, интегрирани заедно в проекта за изграждането на завода.     

„ББ Билдинг” EООД би искалa да даде пример на други инвеститори и да създаде модел за подражание с даването на пример за изпълнение на цялостна концепция за „зелен ” завод, който използва всички „безплатни“ ресурси на природата.

  • No Comments
  • октомври 18, 2021