Светогор Денев

Светогор Денев е човекът на „ноу-хау“ на ИНОВАТИВНАТА, ДИНАМИЧНА, ЮТИЛИЗИРАНА, ХИБРИДНО- ДВУОСНА ТРАКЕРНА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА. Вероятно човекът с най-много патенти, регистрирани и работещи в света. Той е човекът, който е създал, проектирал и импортирал всички технически решения в системата „Слънце“, като е увеличил нейната производителност почти двойно!

Работейки за себе си в „Еко Енергия България 1” Светогор Денев продължава работата си в областта на разработването и внедряването на възобновяеми енергийни източници.

Проектът „Слънце“ е създаден, разработен и изграден от него. Проектирането на фабриката също е направено на база на неговия дългогодишен опит.   Технологичният производствен процес е изцяло негово решение поради опита му в металните конструкции.

През последните 20 години той работи по различни иновативни проекти като създаване и патенти за:

          ИНОВАТИВНАТА, ДИНАМИЧНА, ЮТИЛИЗИРАНА, ХИБРИДНО- ДВУОСНА ТРАКЕРНА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА, Патент №4980/2020.

          Синхронен електрически генератор, приложим в автомобилостроенето, корабостроенето, самолетостроенето, енергетиката и бита, BG66575B1, който е реализиран в камионите на MAN;

          Топлоизолационен композитен панел, метод на неговото производство и строителни конструкции от такива панели, Патент № WO2007082356A1, реализиран във фабрики и складове.

          Носещ конструктивен елемент за метални конструкции, Патент №65765 / 2009 реализиран във фабрики и складове;

          Вятърен генератор с вертикална ос, регистриран полезен модел 2011 г.;

          Решетка за автомобил и джанта за патент за дизайн на електрически и автомобили използващи от силата на вятъра № 6997/2009;

          Патент за дизайн на електрически и вятърни автомобили № 66369/2013;

          Регистрация на търговски етикет на електрическия автомобили и  автомобили използващи от силата на вятъра №76911 / 2011;

          Система за въздушна възглавница и подобряване на аеродинамиката № 110039/2013, внедрен в последния дизайн на автомобили Мерцедес;

През последните 25 години основната дейност на Светогор Денев е планиране, разработване и изграждане на фабрики, складове, сгради и хладилни складове на територията на България. За този период той е построил повече от 100 сгради. Доходите от строителните дейности са инвестирани във всички иновационни проекти разработени от него. Създаването на верига заведения за бързо хранене „Chicken King” също е една от дейностите, чиито доходи се използват за финансиране на иновационните проекти. Досега всички процеси за разработване на проекти се инвестираха самостоятелно, без да се използва кредитна услуга. 

 

Поради своя опит в технологичните иновации, металните конструкции и фабричното строителство той ще отговаря за процеса по изграждане на завода, както и за производствения процес и програма.