PV SUN SYSTEM има ДИНАМИЧНА И ПРОМЕНЛИВА конструкция.

Самата конструкция е динамична – променлива, поради няколко причини:

Фиг. 1 Конструкция с 29 модула x 590Wp = 17,11Kwp

➤ При бързоразвиващите се технологии в днешно време ние сме произвели продукт, който може да се движи с темпа на пазара. Ако до преди 5 години беше немислимо да реализираме проект с 500W модули, то днес вече е възможно. Очакват се 600+, 700+W…. единична мощност соларните панели много скоро да излязат на пазара. Конструктивните решения, които сме използвали при разработването на тази инсталация ни позволява да монтираме всеки размер и тип модул, както и техният брой. 

Така че, ако желаете да инсталирате високо ефективната PV SUN система, то ние ще ви я предоставим с най-новите модули на пазара което ще позволи да увеличим производителността на единица площ.

Модулите се развиват, нашата конструкция също!

Ние можем да ви предложим:

➤ PV SUN SYSTEM с 29 фотоволтаични модули с единична мощност от 590Wp с диаметър само 11м. Една инсталация заема само 121кв.м при обща инсталирана мощност от 17,11Kw (фиг. 1)

➤ PV SUN SYSTEM с 20 фотоволтаични модули с единична мощност от 590Wp с диаметър само 9,2м. Една инсталация заема само 84,64кв.м при обща инсталирана мощност от 11,8Kw (фиг. 2)

➤ Ефективен мултитехнически дизайн за: 

– ПОКРИВИ с всякакъв наклон; 
– ЗЕМЯ без значение на геодезическите и топографски характеристики;

Фиг. 2 Конструкция с 20 модула x 590Wp = 11,80Kwp

Фиг. 3 Конструкция с 13 модула x 590Wp = 7,67Kwp

  • ➤  PV SUN SYSTEM с 9 фотоволтаични модули с единична мощност от 590Wp с диаметър само 6,5м. Една инсталация заема само 42,25кв.м при обща инсталирана мощност от 5,31Kw (фиг. 4)

➤ PV SUN SYSTEM с 20 фотоволтаични модули с единична мощност от 590Wp с диаметър само 9,2м. Една инсталация заема само 84,64кв.м при обща инсталирана мощност от 11,8Kw (фиг. 2)

➤ Ефективен мултитехнически дизайн за: 

– ПОКРИВИ с всякакъв наклон; 
– ЗЕМЯ без значение на геодезическите и топографски характеристики;

  • ➤ Ако имате налични модули, то ние можем да изработим конструкцията според тяхната спецификация и да ви я предоставим и инсталираме.

Фиг. 4 Конструкция с 9 модула x 590Wp = 5,31Kwp

PV SUN SYSTEM позволява ЮТИЛИЗАЦИЯ на всяка площ, независимо от формата му, т.к сме избрали най-оптималната конструктивна форма- кръговата:

Фиг. 5 Пример за позициониране на PV SUN на предварително планиран имот със стационарни системи

  • ➤  Най-оптималната конструктивна форма, която избрахме е кръговата форма, точно като тази на Земята и Слънцето. Тази форма ни позволява да използваме максимално ефективно наличната площ, независимо от формата и размера на парцела/покрива. Кръговата форма ни позволява да позиционираме безброй PV SUN системи, заемайки минимална площ без да се засенчват. Стандартните тракинг системи са в правоъгълни форми и за да не се засенчват е необходимо да се позиционират с огромни отстояния от 6 до 10м. във всички посоки. 
  •  

PV SUN системите имат нужда само от 0,6м разстояния помежду си.

Фиг. 5 Пример за позициониране на PV SUN на предварително планиран имот със стационарни системи

Фиг. 6 Комбинация от различни по размер PV SUN с ед. мощност 530Wp

➤  Кръговата форма заедно с динамичната структура и основата, която позволява PV SUN  да бъде поставена до 10м. височина я прави подходяща за комбинирано поставяне  на земя, паркинг и покрив- оползотворявайки всички подходящи площи и осигурявайки максимално количество енергия на мястото на консумацията му.

➤  Именно тази комбинативност на конструкция, форма и височина на кулата ги прави и изключително подходящи за урбанизирани територии- нещо, което беше немислимо до сега. Двойният им начин на употреба, а именно паркинг- зарядна станция за електромобили прави PV SUN първата по рода си електроцентрала, която може да бъде поставяна в жилищни територии, снабдявайки със истинска „зелена“ енергия екологичните автомобили, като не заема площта на земята.

Фиг. 7 Комбинация от покривни конструкции и паркинг конструкции по чертите на имота

Фиг. 8 PV SUN 2 в 1- електроцентрала/зарядна станция – паркинг