Тодорка Станкова

Тодорка Станкова е асистент в „Технически университет – Варна”, България. Инженер с докторска степен в областта на възобновяемите енергийни източници и екологията и работи като независим експерт от 2010г. От 2007 г. работи предимно в областта на възобновяемите енергийни източници, управлявайки мащабни проекти за производство на електроененргия от ветрови, слънчеви и водни проекти. В продължение на 8-м години тя е работила с „Wienenergie“ GmbH, община Виена, „Ecowind Handels und Wartungs“ GmbH и „BayWa“, Австрия, „Zoter“ Bau, Австрия, „Asja“ Ltd, Италия, „MNG Group“, Мексико и Турция…

Тодорка Станкова участва в създаването на ИНОВАТИВНАТА, ДИНАМИЧНА, ЮТИЛИЗИРАНА, ХИБРИДНО- ДВУОСНА ТРАКЕРНА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА. Тя участва в разработването на пилотния модел на „Слънцето“, както и в сравнителния анализ и техническите тестове за скорост на вятъра. Тодорка Станкова участва в проектирането на завода и изготвянето на техническия доклад на завода и в предпроектното проучване на инсталацията.

Понастоящем Тодорка Станкова активно се бори с множеството промени в законодателната рамката в областта на енергетиката на България, осветява и се бори срещу пропуските в законодателството, публикува множество доклади и участва в много международни конференции. Научната работа на Тодорка Станкова е с основна цел – да се намери баланс между енергията, екологията и икономиката. Тодорка Станкова работи по методология за оценка на местоположението на проекта за вятърна енергия и смекчаване на въздействието на енергийния проект върху околната среда. Тя е работила по още 2 иновативни проекта, свързани с възобновяемите енергийни източници и Натура 2000, както и по продукт, който се очаква да намали световната температура и да подобри борбата с глобалното затопляне. Последните 2 проекта са в процес на разработване и въпрос на бъдеща работа.

Тодорка Станкова разработи съвместно със Светогор Денев по проект за пасивна самоенергийна къща със система за пречистване на отпадъчни води, който е реализиран през 2019 година, на база на който  е разработена концепцията на завода.

Други участния в международни проеки, свързани с екологията и морските отпадъци, са „RedMarLitter“ и „ANEMONE“, успешно завършени през 2020 г.

От 2019 г. Тодорка Станкова изнася лекции в университети в Европа по програма ERASMUS +.iiiiiiiiiiiiiiiii

Комбинацията от различни образования от Професионалната техническа гимназия „Електротехника и електронно-техническа техника“, преминаваща през Техническия университет, където специалностите „Социален мениджмънт“, „Индустриален мениджмънт“, „Възобновяеми енергийни източници“ и докторантурата по „Възобновяема енергия и екология “ и дава знанията, които в комбинация с амбициозност, последователност и упорита работа допринасят до  най-ценното- придобит опит в международни компании! Работата по иновации, а именно в областта на възобновяемите енергийни източници и екологията и дава възможност да участва в смекчаването на глобалното затопляне, което осмисля живота и.